Pobieranie czcionki

Proszę wybrać poniżej żądaną wersję czcionki:


Make Magic Happen Make Magic Happen - TTF.ttf TrueType Unicode / Macintosh / Microsoft
MakeMagicHappen Make Magic Happen - OTF.otf OpenType Unicode / Macintosh / Microsoft

Dane zostaną dostarczone w formie archiwum ZIP. To będzie plik .zip który zawiera plik(i) wybranej czcionki.Do rozpoczęcia pobierania proszę potwierdzić prośbę.

Proszę wpisać niniejszy kod: