Pobieranie czcionki

Proszę wybrać poniżej żądaną wersję czcionki:


Parisienne Parisienne-Regular.ttf TrueType Unicode / Macintosh / Microsoft
Parisienne Regular Parisienne.ttf TrueType Unicode / Microsoft

Dane zostaną dostarczone w formie archiwum ZIP. To będzie plik .zip który zawiera plik(i) wybranej czcionki.Do rozpoczęcia pobierania proszę potwierdzić prośbę.

Proszę wpisać niniejszy kod: