Ostatnie czcionki

Poszukiwanie rozszerzone
Całkowity: 60091    Z akcentem (częściowo): 20012    Z akcentem (całkowicie): 3022    Symbol eura: 20404
Rosyjski: 2235    Grecki: 13258    Hebrajski: 233    Arabski: 521    Chiński: 77    Japoński: 140    Koreański: 21
NordicaThin OpenTypeGNU/GPL
Sabandija ffp » deFharo.com » Strona internetowa TrueTypeDo użytku osobistego
Akcenty (pełne) • Euro
PC / MAC Pobieraj @font-face
Caprica Script Personal Use » Strona internetowa TrueTypeDo użytku osobistego
Akcenty (pełne) • Euro
PC / MAC Pobieraj @font-face
Eliensee » intellecta design » Paulo W TrueTypeDo użytku osobistego
Chart Moss » intellecta design » Paulo W TrueTypeDo użytku osobistego
Aktualizowanie przeglądu
01.09.2014 › NordicaThin
01.09.2014 › Sabandija ffp
01.09.2014 › Free Monogram Beta
01.09.2014 › School_Writing
01.09.2014 › BiedermeierKursiv
01.09.2014 › Nextwave Italic
01.09.2014 › KUNJARA Regular
01.09.2014 › taxi meter
01.09.2014 › Wilma Mankiller modern
01.09.2014 › Caprica Script Personal Use
01.09.2014 › Eliensee
01.09.2014 › Giedi Golden Disk
01.09.2014 › Ablution Regular
01.09.2014 › StayStrong
01.09.2014 › Mischief Circus
01.09.2014 › Chart Moss
01.09.2014 › Austie Bost Envelopes Print
01.09.2014 › GI Colton Italic
01.09.2014 › JD Gems Regular
01.09.2014 › JD Lovers Regular
01.09.2014 › Caprica Script Upr Personal Use
01.09.2014 › Margarita in August
01.09.2014 › Xtrase Regular
01.09.2014 › Abase Regular
01.09.2014 › My Best Friend Regular
01.09.2014 › Dafont.com Regular
01.09.2014 › {hazel grace}
01.09.2014 › BoomClapAC
01.09.2014 › Scharnhorst
01.09.2014 › Kratos Regular
Jak zainstalować czcionkę
Rozpinać pobierane pliki.

W zaleźności od platformy:
  • Windows 7 / Vista - prawe kliknięcie na plik czcionki i wybrać INSTALL
  • Windows XP - kopiuj lub przenoś plik(i) czcionki do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - kliknij podwójnie na plik czcionki i wybrać INSTALL FONT
  • Linux - kopiuj plik(i) czcionki do /USR/SHARE/FONTS