Ostatnie czcionki

Poszukiwanie rozszerzone
Całkowity: 83724    Z akcentem (częściowo): 38923    Z akcentem (całkowicie): 7345    Symbol eura: 41481
Rosyjski: 3616    Grecki: 23559    Hebrajski: 313    Arabski: 809    Chiński: 103    Japoński: 202    Koreański: 37
Qilla-Slant OpenTypeDo użytku osobistego
Akcenty (częściowe) • Euro
Pobieraj @font-face
Plamo » Ryoichi Tsunekawa » Strona internetowa TrueTypeFreeware
Pobieraj @font-face
Replicant Semi-Italic » Dan Zadorozny » Strona internetowa TrueTypeDo użytku osobistego
Akcenty (częściowe) • Euro
Aktualizowanie przeglądu
14.03.2019 › Code Saver Regular
14.03.2019 › Onick
14.03.2019 › Bebas Regular
22.02.2019 › GreatVictorian-Standard
22.02.2019 › GreatVictorian-SwashedSC
22.02.2019 › Hitch
20.02.2019 › Plamo
20.02.2019 › Quintus Regular_TRIAL
20.02.2019 › Quintus Bold_TRIAL
20.02.2019 › Quickening Platinum Italic
20.02.2019 › Quarrystone Expanded
20.02.2019 › Qraxy
20.02.2019 › Quiet Zoo
20.02.2019 › Qilla-Slant
20.02.2019 › Qualio black
20.02.2019 › Quickening Leftalic
20.02.2019 › Quickening Extra-Condensed Italic
19.02.2019 › Rear Defender
19.02.2019 › Rounded Eroded
19.02.2019 › Razed Light
19.02.2019 › Razed Galerie
19.02.2019 › Ring Master
19.02.2019 › RepetitionDEMO
19.02.2019 › Rhapsodize_PersonalUseOnly
19.02.2019 › Reality Hyper Regular
19.02.2019 › Replicant Semi-Italic
19.02.2019 › rapid mental thursday bold
19.02.2019 › Rubles Bold
19.02.2019 › Reason to see Evil
19.02.2019 › Rocky Road
Jak zainstalować czcionkę
Rozpinać pobierane pliki.

W zaleźności od platformy:
  • Windows 10 / 8 / 7 / Vista - prawe kliknięcie na plik czcionki i wybrać INSTALL
  • Mac OS X - kliknij podwójnie na plik czcionki i wybrać INSTALL FONT
  • Linux - kopiuj plik(i) czcionki do /USR/SHARE/FONTS