Super Enjoy

Super Enjoy TrueTypeFreeware
  • Akcenty (częściowe)
  • Euro
Super Enjoy.ttf
Pobieraj @font-face

Tagi

Uwaga autora

Super Enjoy, a playful masterpiece crafted by fsuarez913, embodies the cheerful spirit of cartoon aesthetics through its display font design. With an extra-bold weight, this typeface exudes confidence and friendliness, ideal for grabbing attention and injecting personality into any creative work. Its rounded contours and buoyant shapes convey a sense of fun and whimsy, making it perfectly suited for projects that aim to delight and engage audiences of all ages.

Whether applied to children's books, animated movie titles, or vibrant brand packaging, Super Enjoy promises to add an element of joy and lightheartedness. The font's boldness ensures high readability even from a distance, while its cartoon style provides a versatile canvas for color and creativity. Super Enjoy is not just a typeface—it's an invitation to smile with every word set in this charmingly spirited font.

Free for personal use & commercial use.

Please visit our store for more great fonts :
https://nhfonts.etsy.com/

Mapa znaków

Proszę korzystać z menu rozwijalnego aby podglądać różne mapy znaków zawierane do tej czcionki.
Podstawowy łaciński - Mapa znaków

Podstawowe informacje o czcionce

Rodzina czcionki
Super Enjoy
Podrodzina czcionki
Regular
Wyjątkowa identyfikacja podrodziny
Version 1.000;;SuperEnjoy;2024;FL820
Pełna nazwa czcionki
Super Enjoy
Nazwij Wersję tabelki
Version 1.000
Postscriptowe imiona czcionki
SuperEnjoy

Rozszerzone informacje o czcionce

Obsługiwane platformy

PlatformaKodowanie
UnicodeUnikod 2.0 a nasledovná sémantika, tylko BMP unikod
MacintoshAntykwa (roman)
MicrosoftTylko BMP unikod

Szczegóły czcionki

Stworzony2024-01-08
Korekta1
Liczba znaków234
Jednostki po Em1000
Prawa osadzeniaOsadzania dla stałych instalacji
Klasa rodzinyNieklasyfikowane
GrubośćGruba
SzerokośćPodstawowa
Styl MacPogrubiony
KierunekTylko znaki skierowane od lewej do prawej + zawiera neutralie
Natura wzoruRegularny
GęstośćNierówny